Jubileusz

28 listopada 2014

W Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyła się uroczystość z okazji obchodów 95-lecia Służb Sanitarnych w Polsce i 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Gospodarzem uroczystości była Pani Danuta Kmieciak Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile. Czytaj całość

Bez tytułu

Jubileusz

28 listopada 2014

Dnia 30 października 2014 r. w Sali Sesyjnej w Ratuszu w Jarocinie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 95-lecia Służb Sanitarnych w Polsce oraz 60-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uroczystość została zorganizowana przez Starostę Jarocińskiego Pana Mikołaja Szymczaka, obecnego na spotkaniu, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie Panią Beatę Oleśków. Czytaj całość

Bez tytułu

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny Pan Andrzej Trybusz, przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, służb
mundurowych, inspekcji, lokalnych mediów oraz emeryci i pracownicy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie.

Drzwi Otwarte

„Palisz? Rzuć palenie i żyj wolny!”.

26 listopada 2014

W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego z Izbą Celną w Poznaniu w Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia  Tytoniu w Polsce i Programie Zarządzania Potencjałem Funkcjonariuszy Celnych z Grupy Wiekowej 50+, pracownicy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzili w dniu 17 listopada 2014r. wśród pracowników  Izby Celnej w Poznaniu  akcję informacyjną dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu. Czytaj całość

Ryby – sprzedaż detaliczna

26 listopada 2014

MM900223779W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Czytaj całość

Relacja z obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu

26 listopada 2014

images (2)Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, mając na względzie zdrowie kobiet i przyszłych matek we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w dniu 20 listopada 2014r. w godzinach 1000 – 1300 zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny na terenie poradni ginekologiczno-położniczej w/w szpitala. Czytaj całość

Bez tytułu