Informacja !

5 grudnia 2014

Brak zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie

W dniu 3 grudnia 2014 r. media poinformowały o incydencie w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże znajdującej się ok. 700 km od granic Polski. Z informacji, jakie od ukraińskiego dozoru jądrowego otrzymała Państwowa Agencja Atomistyki wynika, że 28.11.2014 r. wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony (spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora). Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak i poza nią, a tym bardziej dla mieszkańców Polski – ponieważ nie było to zdarzenie radiacyjne.

Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski). (źródło PAA)

Aktualne informacje o sytuacji radiacyjnej kraju znajdują się na stronie Państwowej Agencji Atomistyki

http://www.paa.gov.pl

Brak zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie

http://www.paa.gov.pl/node/554

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze

Informacja

4 grudnia 2014

23 i 24 grudnia 2014 Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii nie będzie przyjmować próbek w kierunku badań mikrobiologicznych.

Natomiast dnia 31 grudnia 2014 Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii nie będzie przyjmować ŻADNYCH próbek do badań.

Co tracisz paląc papierosy?

2 grudnia 2014

Za nami Światowy Dzień Rzucania Palenia. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o działaniach podejmowanych z tej okazji przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu. Dziś zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt: „Co tracisz paląc papierosy?” W najbliższym czasie przygotujemy informacje o biernym paleniu, e – papierosach, gdzie wolno i nie wolno palić papierosów, co grozi za złamanie ustawy o zakazie palenia tytoniu i  dlaczego warto tworzyć miejsca pracy wolne od dymu tytoniowego. Czytaj całość

„Palisz? Rzuć palenie i żyj wolny!”.

26 listopada 2014

W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego z Izbą Celną w Poznaniu w Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia  Tytoniu w Polsce i Programie Zarządzania Potencjałem Funkcjonariuszy Celnych z Grupy Wiekowej 50+, pracownicy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzili w dniu 17 listopada 2014r. wśród pracowników  Izby Celnej w Poznaniu  akcję informacyjną dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu. Czytaj całość

Ryby – sprzedaż detaliczna

26 listopada 2014

MM900223779W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Czytaj całość